Informatie

Nieuw maar met ervaring

realXS is een nieuwe speler op de verzekeringssoftwaremarkt, toch hebben wij toch al ruim 30 jaar ervaring met software en verzekeringen.

In 1977 nam Hans van Ommen het voortouw om het familiebedrijf te automatiseren. Met de komst van de beeldschermcomputer is Hans in 1978 begonnen met het schrijven van software voor Lugt Sobbe. Deze software voorzag reeds in de behoeften van de taken als beursmakelaar, gevolmachtigde en bij het beheer van intermediaire taken die Lugt Sobbe voor haar intermediairs uitvoerde.

Deze software is tot en met 2007 gebruikt, tot Deltalloyd het verzekeringsbedrijf Eurolloyd aankocht.

De rechten op de software werden niet verkocht maar herontwikkeld met als resultaat een commerciële versie die marktbreed kan worden gebruikt.