Innovatie

Innovatief denken tijdens ontwikkelingsproces

Tijdens het ontwikkelen van deze nieuwe software is doorlopend rekening gehouden met nieuwe wensen en ontwikkelingen.Voorbeelden daarvan zijn:

 • incasso van premies bij aangestelde derden (centrale boekhoudingen)
 • incasso in termijnen van 2 of 4 maanden ook mogelijk
 • multi-labelling (het produceren/afdrukken van documenten met bijbehorend label/logo.
 • bestaande websites (front officesystemen) kunnen worden aangesloten op dit backoffice-systeem

Over beloning van de betrokken partijen

Iedere denkbare vorm van beloning is nu mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Netto beloning van de verzekeraar voor het dragen van het risico;
 • Beloning voor het voeren van de administratie van verzekeringsovereenkomsten;
 • Variabele beloning van intermediairs op basis van provisie;
 • Beloning van door consumenten aangestelde adviseurs in de vorm van een vast bedrag;
 • Beloning voor het behandelen van materiële schades of periodieke uitkeringen;
 • Beloning van adviseurs voor het adviestraject;
 • Beloning van consumenten bij wie automatische incasso 12 maanden achtereen onverwijld is geslaagd op de door hen gekozen dag van de maand.