Kennis

Dynamiek door kennis en ervaring

 De combinatie van de ervaring van 'oud' en de technieken van 'jong' heeft geleid tot een dynamisch bedrijf met kennis van zaken. Hierdoor hebben wij software kunnen ontwikkelen waarmee het hele bedrijfsproces:

 • productontwikkeling
 • offertestadium
 • opdrachtverwerking
 • polisopmaak
 • tekstverwerking
 • opmaak variabele adviesdossiers
 • schadebehandeling
 • correspondentie tot en met
 • financiële administratie

  volledig kan worden gevoerd
 • door verzekeraars
 • namens verzekeraars
 • door intermediairs en met sub-agenten of franchise nemers