Ondersteuning

Onze software is voorzien van een helpfunctie. Via deze functie kan de gebruiker op ieder moment de gewenste informatie verkrijgen via een website waarvan de pagina’s zijn gekoppeld aan het desbetreffende onderdeel van de software.