Voorproefje

Financieel overzicht

Financieel overzicht waarop een verantwoording van alle boekingen welke in diens opdracht zijn uitgevoerd. Het saldo van de boekingen bestaat uit premies en schades, betalingen en ontvangsten. Een ouderdomsanalyse wordt standaard berekend. Periodieke incasso wordt gesaldeerd ontvangen, maar gespecificeerd verwerkt.


klik voor vergroting

Polisadministratie

Er zijn vele verzekeringsvormen waarop jaarlijks naverrekening van de premie gewenst en/of verplicht is. Denkt u hierbij aan pakketpolissen met een bedrijfsschade dekking, aansprakelijkheid, collectiviteiten en declaratiecontracten. Na verloop van jaren kunt u uitstekend beoordelen hoe de onderneming zich ontwikkelt en of er aanleiding is voor een tussentijdse controle van de verzekerde omvang van dit onderdeel.


klik voor vergroting

Google Maps integratie

Risico’s waarvan een postcode en adressering bekend is (belangen met een vast adres of een thuishaven), kunnen in geval van schade als gevolg van samenloop een grote schadelast blijken te zijn. Bij voorbeeld als er ter plekke nog andere aanzienlijke belangen verzekerd zijn door dezelfde verzekeraar. Door gebruik te maken van Google Maps, kan de gebruiker dit tijdens iedere acceptatie controleren.


klik voor vergroting

Kennisbank

Deskundigen weten exact welke factoren een rol spelen tijdens het aanbieden van een adequaat verzekeringsproduct. Dus als die deskundigen een verzekeringsproduct ontwerpen, dan biedt onze software niet alleen de mogelijkheid om vast te leggen welke voorwaarden, clausules en bepalingen van nut zijn, maar zij kunnen ook vastleggen welke overwegingen van belang zijn tijdens het traject van advisering. Wij vonden de oplossing in het Register van Belangen, overwegingen en conclusies dat efficiënt gekoppeld is aan de aangeboden verzekeringsproducten.

klik voor vergroting